Loading...
Loading...
Loading...
เวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ : 17.00 - 19.00น, วันเสาร์ 09.00-13.00น. / วันอาทิตย์ 09.00-17.00

ภาวะแทรกซ้อนจากผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง เป็นยังไง

อะไรคือ ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ภาวะแทรกซ้อนเป็นภาวะที่อาจเกิดได้จากการรักษาโรคที่เป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นจากการรับประทานยา การฉีดยา หรือการผ่าตัด เมื่อภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นแล้ว โรคหลักที่เป็นอยู่นั้นอาจมีอาการหนักขึ้นหรือกลายเป็นโรคใหม่ก็ได้ แต่ก็ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยด้วย มีโอกาสน้อยและไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอกับภาวะแทรกซ้อน

ในส่วนของการผ่าตัดกระดูกสันหลังไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดด้วยขั้นตอนแบบเปิดแบบดั้งเดิมหรือเทคนิคพิเศษเช่นการผ่าตัดผ่านการส่องกล้อง ซึ่งเป็นขั้นตอนการผ่าตัดกระดูกสันหลังที่ทำให้บาดแผลเล็กที่สุด ด้วยกล้องขนาดเล็ก (อาร์โทรสโคป) และถือว่าปลอดภัยที่สุด แต่ก็ไม่ได้ปราศจากภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ รูปแบบของภาวะแทรกซ้อนนั้นจะเกิดขึ้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของการผ่าตัด สภาพกระดูกสันหลัง สุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย และทักษะของแพทย์ที่ผ่าตัดกระดูกสันหลังนั้นเอง ดังนั้นภาวะแทรกซ้อนจึงเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงควรเลือกวิธีผ่าตัดที่เจ็บน้อยและปลอดภัยที่สุด เพื่อป้องกันภาวะเหล่านี้ ซึ่งการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องก็เป็นทางเลือกที่ัทันสมัยสำหรับผู้ที่ต้องการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

5 ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง

 1. การติดเชื้อ
  ขั้นตอนการผ่าตัดใดๆ ล้วนมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ แม้ว่าการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยการส่องกล้องจะใช้แผลที่มีขนาดเล็กกว่าการผ่าตัดแบบเปิด แต่ก็ยังมีโอกาสเกิดการติดเชื้อที่บริเวณรอยบากหรือภายในกระดูกสันหลังได้

 2. ถุงหุ้มเส้นประสาทฉีกขาด (dural tear)
  ถุงหุ้มเส้นประสาทหรือดูรา เป็นชั้นนอกสุดของเกราะป้องกันไขสันหลัง หากบาดแผลมีขนาดกว้างจนเกินไป ถุงหุ้มเส้นประสาทอาจฉีกขาดได้ การฉีกขาดของถุงหุ้มเส้นประสาทโดยไม่ได้ตั้งใจอาจทำให้เกิดการรั่วไหลของน้ำไขสันหลัง และอาจต้องได้รับการผ่าตัดเพิ่มเติม

 3. อาการไม่พึงประสงค์จากการดมยาสลบ
  เช่นเดียวกับการผ่าตัดที่ต้องดมยาสลบ บางคนอาจพบอาการไม่พึงประสงค์จากการดมยาสลบ จากการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง ตั้งแต่ปัญหาเล็กน้อย เช่น อาการคลื่นไส้ มึนงง ง่วงนอน อ่อนเพลีย เจ็บคอ กระหายน้ำ หรือหลงลืมความจำชั่วคราว ไปจนถึงภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงมากขึ้น

 4. ผลข้างเคียงจากระบบการไหลเวียนเลือด
  เช่น ความดันโลหิตไม่คงที่ การเกิดลิ่มเลือดอุดตัน ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยภายหลังการผ่าตัด ทำให้มีอาการปวดขา หรือขาบวม นอกจากนี้ยังมีภาวะสูญเสียเลือดซึ่งถึงแม้การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องจะสร้างบาดแผลเล็ก แต่หากต้องผ่าตัดหลายจุดก็อาจทำให้เกิดการเสียเลือดมากได้

 5. อาการชา อ่อนแรง
  การผ่าตัดกระดูกสันหลังไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามก็อาจกลับมาเป็นซ้ำได้ ซึ่งหลังจากการผ่าตัดอาจเจอกับอาการบวม ชา อ่อนแรง ได้ ซึ่งผู้รับการผ่าตัดจะต้องแจ้งแพทย์ทันทีเพื่อให้รักษาอาการข้างเคียงได้อย่างทันท่วงที

 

ศูนย์ส่องกล้องกระดูกสันหลังหมอโชคอนันต์ ศูนย์ที่ตรวจรักษาและผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคปจากผู้ป่วยที่มีสาเหตุมาจากโรคกระดูกสันหลัง เช่น หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกทับเส้นประสาท หมอนรองกระดูกอักเสบ กระดูกคอทับเส้นประสาท หมอนรองกระดูกเสื่อม หรือ มีอาการชาที่แขน, ขา, ปวดเอว, ปวดหลัง, คอ, หัวไหล่ นอกจากนี้ยังตรวจรักษาโรคกระดูกและข้อ โดยทุกขั้นตอนในการดูแลรักษาจะได้รับการดูแลจากคุณหมอโชคอนันต์ ซึ่งเป็นศัลยแพทย์กระดูกสันหลังที่มีความเชี่ยวชาญในการส่องกล้องกระดูกสันหลังเพื่อทำการผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลังโดยเฉพาะ

โดยคุณหมอโชคอนันต์ได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการรับรองถึงความเชี่ยวชาญและชำนาญในการผ่าตัดกระดูกสันหลังโดยเฉพาะ เช่น วุฒิบัตรการผ่าตัดกระดูกสันหลังแพทย์สภายุโรป, วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลังโรงพยาบาลวิถี เป็นต้น นอกจากความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วศูนย์ส่องกล้องกระดูกสันหลังหมอโชคอนันต์ยังใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการผ่าตัด จึงมีความแม่นยำสูง มีความเสี่ยงต่ำ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วมากยิ่งขึ้น

 

ศูนย์ส่องกล้องกระดูกสันหลังหมอโชคอนันต์ ศูนย์ที่ตรวจรักษาและผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคปจากผู้ป่วยที่มีสาเหตุมาจากโรคกระดูกสันหลัง เช่น หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกทับเส้นประสาท หมอนรองกระดูกอักเสบ กระดูกคอทับเส้นประสาท หมอนรองกระดูกเสื่อม หรือ มีอาการชาที่แขน, ขา, ปวดเอว, ปวดหลัง, คอ, หัวไหล่ นอกจากนี้ยังตรวจรักษาโรคกระดูกและข้อ โดยทุกขั้นตอนในการดูแลรักษาจะได้รับการดูแลจากคุณหมอโชคอนันต์ ซึ่งเป็นศัลยแพทย์กระดูกสันหลังที่มีความเชี่ยวชาญในการส่องกล้องกระดูกสันหลังเพื่อทำการผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลังโดยเฉพาะ

โดยคุณหมอโชคอนันต์ได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการรับรองถึงความเชี่ยวชาญและชำนาญในการผ่าตัดกระดูกสันหลังโดยเฉพาะ เช่น วุฒิบัตรการผ่าตัดกระดูกสันหลังแพทย์สภายุโรป, วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลังโรงพยาบาลวิถี เป็นต้น นอกจากความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วศูนย์ส่องกล้องกระดูกสันหลังหมอโชคอนันต์ยังใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการผ่าตัด จึงมีความแม่นยำสูง มีความเสี่ยงต่ำ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วมากยิ่งขึ้น

Website : https://premiumspine.com
Facebook : https://www.facebook.com/EndoscopeSpineSurgery
โทร: 089 468 5231, 081 099 9700, 089 468 5231
อีเมล์: allanorthopeadist@gmail.com
Line ID:  @602cvchw


เวลาทำการวันจันทร์-พฤหัส 17:00-19:00 น.  (หยุดทุกวันศุกร์)
วันเสาร์: 09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์: 09.00 - 16.00 น.

เวลาทำการ

วันจันทร์: 17.00 - 19:00
วันอังคาร: 17.00 - 19:00
วันพุธ: 17.00 - 19:00
วันพฤหัสบดี: 17.00 - 19:00
วันศุกร์: 17.00 - 19:00
วันเสาร์: 09.00 - 13.00
วันอาทิตย์: 09.00 - 17.00

GOOGLE MAP

Facebook Fanpage

Contact Us

คลินิกหมอโชคอนันต์ ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง

089 468 5231,081 099 9700, 089 468 5231

allanorthopeadist@gmail.com

@602cvchw

184/3ถนนรัถการเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ 90110