Loading...
Loading...
Loading...
เวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ : 17.00 - 19.00น, วันเสาร์ 09.00-13.00น. / วันอาทิตย์ 09.00-17.00

ข้อดีและข้อเสียของการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง (Endoscopic spine surgery)

การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง (Endoscopic spine surgery) เหมาะกับใคร

การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง (Endoscopic spine surgery) เหมาะกับใคร

การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง (Endoscopic spine surgery) เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ที่มีการใช้กล้อง endoscope เพื่อใช้ในการส่องกล้องผ่าตัด เหมาะสำหรับการผ่าตัดแผลที่มีอาการบาดเจ็บน้อย จุดประสงค์ของการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องคือต้องการให้อาการบาดเจ็บบริเวณเนื้อเยื่อ โดยเฉพาะส่วนกล้ามเนื้อให้น้อยมากที่สุด

หลักการทำงานของการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง (Endoscopic spine surgery) จะต้องมีขนาดแผลเปิดไม่เกิน 1 เซนติเมตรและมีแผลเดียว ทำงานด้วยกลไกระบบน้ำ เพื่อช่วยเพิ่มการมองเห็นและสะดวกต่อการผ่าตัด เนื่องจากจอภาพในกล้อง endoscope นั้นมีความละเอียดสูง ทำให้สามารถมองเห็นผ่านกล้องได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง endoscope ยังช่วยลดเลือดออกในระหว่างการผ่าตัด อีกทั้งยังให้ผลการรักษาไม่ด้อยกว่าการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลปกติเลยทีเดียว

ข้อดีของการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง (Endoscopic spine surgery)

การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเป็นเทคนิคการผ่าตัดที่ใช้กล้องขนาดเล็กและเครื่องมือพิเศษเพื่อเข้าถึงและรักษาปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง โดยการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องนี้มีข้อดีหลายประการ ได้แก่

 • แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กกว่าการผ่าตัดแบบเปิด โดยมีขนาดไม่เกิน 1 เซนติเมตร ทำให้เจ็บปวดน้อยกว่าและฟื้นตัวได้เร็วกว่าลดความเสี่ยงของการติดเชื้อจากการผ่าตัด
 • กล้อง endoscope นั้นมีความละเอียดสูง ทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน จึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท
 • เป็นการผ่าตัดที่เสียเลือดน้อย และมีการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อและกระดูกน้อย
 • ลดการเกิดแผลเป็นในโพรงกระดูกสันหลัง
 • ใช้เวลาไม่การผ่าตัดไม่นาน
 • ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น ไม่ฟื้นไม่นาน โดยส่วนมากแล้วใช้เวลาในการนอนพักที่โรงพยาบาลเพียง 1 คืนเท่านั้น
 • ให้ผลการรักษาไม่ด้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผลปกติ

ข้อเสียของการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง (Endoscopic spine surgery)

ถึงแม้ว่าการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องจะมีข้อดีมากมาย แต่อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องก็มีข้อเสียบางประการ ได้แก่

 • การผ่าตัดด้วยเทคนิคนี้ต้องอาศัยความชำนาญของแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น
 • การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง สามารถทำได้ในพื้นที่ที่จำกัด จึงไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่กระดูกสันหลังยังไม่มั่นคง
 • มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการผ่าตัดแบบเปิด
 • อาจมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเส้นประสาทหรือการติดเชื้อได้ง่าย หากใช้เครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐาน

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเหล่านี้ค่อนข้างต่ำและสามารถลดลงได้โดยการเลือกแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง Endoscope

ผู้ป่วยประเภทไหนที่เหมาะกับการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง (Endoscopic spine surgery)

การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง Endoscope เป็นเทคนิคการผ่าตัดที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนและช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น จึงเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังดังต่อไปนี้

 • หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนหรือหมอนรองกระดูกสันหลังแตก
 • กระดูกสันหลังตีบแคบ
 • กระดูกสันหลังคด
 • กระดูกสันหลังเคลื่อน
 • เนื้องอกในกระดูกสันหลัง
 • การติดเชื้อในกระดูกสันหลัง

นอกจากนี้ การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง (Endoscopic spine surgery) ยังเหมาะกับคนไข้ที่ทำการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ มาแล้วแต่ก็ยังไม่ดีขึ้น เช่น การทำกายภาพบำบัดหรือการรักษาด้วยยา ซึ่งก่อนการทำการผ่าตัดด้วยเทคนิคนี้ แพทย์ก็จะให้คนไข้เตรียมความพร้อมของร่างกายให้มีความแข็งแรง พร้อมรับการรักษามากที่สุด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและอาการแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นก่อนการผ่าตัด คนไข้จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เช่น งดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัด, งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัด, แจ้งแพทย์เกี่ยวกับยาที่รับประทานเป็นประจำ รวมถึงยาสมุนไพรและอาหารเสริม

อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง (Endoscopic spine surgery) อาจไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยบางราย เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วน ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหรือปอด ผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกง่าย และผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อที่รุนแรง

เรียกได้ว่าการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง (Endoscopic spine surgery) เป็นอีกหนึ่งแนวทางการผ่าตัดด้วยเทคนิคพิเศษที่มีความปลอดภัยสูงและมีข้อดีหลายประการ แต่อย่างไรก็ตาม คนไข้ก็จะต้องมีการดูแลตนเองเป็นพิเศษเพื่อทำให้แผลฟื้นตัวขึ้นได้รวดเร็ว เช่น

 • นอนราบและหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวร่างกายมากเกินไป
 • หลังจากออกจากโรงพยาบาลควรพักฟื้นอยู่บ้านอย่างน้อย 4-6 สัปดาห์
 • ผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เช่น การรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง การทำกายภาพบำบัด และการหลีกเลี่ยงการยกของหนักหรือการเคลื่อนไหวร่างกายมากเกินไป
 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการนั่ง ไม่นั่งหลังค่อม หรือนั่งนานเกินไป
 • ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เกินเกณฑ์
 • ออกกำลังกายในท่าทางและความหนักที่เหมาะสม
 • หมั่นทำกายภาพบำบัดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อหลัง
 • หากพบว่าเริ่มมีอาการปวดหลัง ปวดร้าวลงขาหรือแขน ควรรีบพบแพทย์ทันที

การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง (Endoscopic spine surgery) เป็นเทคนิคการผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง หากคุณกำลังพิจารณาการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยเทคนี้ สามารถปรึกษาแพทย์เพื่อหารือเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการผ่าตัดได้ที่ ศูนย์ส่องกล้องกระดูกสันหลังหมอโชคอนันต์

Premium Spine Center of Endoscopic Spine Surgery
ศูนย์ส่องกล้องกระดูกสันหลังหมอโชคอนันต์
ศูนย์ที่ตรวจรักษาและผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคปจากผู้ป่วยที่มีสาเหตุมาจากโรคกระดูกสันหลัง เช่น กระดูกทับเส้นประสาท หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท หมอนรองกระดูกอักเสบ กระดูกคอทับเส้นประสาทมอนรองกระดูกเสื่อม หรือ มีอาการชาที่แขน, ขา, ปวดเอว, ปวดหลัง, คอ, หัวไหล่ นอกจากนี้ยังตรวจรักษาโรคกระดูกและข้อ โดยทุกขั้นตอนในการดูแลรักษาจะได้รับการดูแลจากคุณหมอโชคอนันต์ ซึ่งเป็นศัลยแพทย์กระดูกสันหลังที่มีความเชี่ยวชาญในการส่องกล้องกระดูกสันหลังเพื่อทำการผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลังโดยเฉพาะ โดยคุณหมอโชคอนันต์ได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการรับรองถึงความเชี่ยวชาญและชำนาญในการผ่าตัดกระดูกสันหลังโดยเฉพาะ เช่น วุฒิบัตรการผ่าตัดกระดูกสันหลังแพทย์สภายุโรป, วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลังโรงพยาบาลวิถี เป็นต้น นอกจากความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วศูนย์ส่องกล้องกระดูกสันหลังหมอโชคอนันต์ยังใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการผ่าตัด จึงมีความแม่นยำสูง มีความเสี่ยงต่ำ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วมากยิ่งขึ้น

 

Website : https://premiumspine.com
Facebook : https://www.facebook.com/EndoscopeSpineSurgery
โทร: 089 468 5231, 081 099 9700, 089 468 5231
อีเมล์: allanorthopeadist@gmail.com
Line ID:  @602cvchw


เวลาทำการวันจันทร์-พฤหัส 17:00-19:00 น.  (หยุดทุกวันศุกร์)
วันเสาร์: 09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์: 09.00 - 16.00 น.

เวลาทำการ

วันจันทร์: 17.00 - 19:00
วันอังคาร: 17.00 - 19:00
วันพุธ: 17.00 - 19:00
วันพฤหัสบดี: 17.00 - 19:00
วันศุกร์: 17.00 - 19:00
วันเสาร์: 09.00 - 13.00
วันอาทิตย์: 09.00 - 17.00

GOOGLE MAP

Facebook Fanpage

Contact Us

คลินิกหมอโชคอนันต์ ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง

089 468 5231,081 099 9700, 089 468 5231

allanorthopeadist@gmail.com

@602cvchw

184/3ถนนรัถการเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ 90110