Loading...
Loading...
Loading...
เวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ : 17.00 - 19.00น, วันเสาร์ 09.00-13.00น. / วันอาทิตย์ 09.00-17.00

สัญญาณเตือนอาการกระดูกทับเส้นประสาท ปวดแบบไหนต้องพบแพทย์

การรักษาโรคกระดูกทับเส้นประสาท ด้วยวิธีผ่าตัดส่องกล้องเอนโดสโคป (Endoscope) เป็นทางเลือกในการผ่าตัดกระดูกสันหลังที่สร้างความเสียหายให้เนื้อเยื่อเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หลังผ่าตัดผู้ป่วยมีอาการปวดน้อยกว่

 

นวัตกรรมผ่าตัดส่องกล้องเอนโดสโคป (Endoscope) กระดูกทับเส้นประสาท "แผลเล็ก"

เส้นประสาทในร่างกายของคนเรา เป็นโครงข่ายที่เชื่อมโยงถึงกันขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเส้นประสาทสันหลัง (Spinal Nerve) ที่มีทั้งหมด 31 คู่ ทำหน้าที่หลักในการสั่งงานกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย แนวกระดูกสันหลังของคนเราจะมีหมอนรองกระดูกคั่นอยู่ในแต่ละชั้น ช่วยในการประคองน้ำหนักของร่างกายขณะเคลื่อนไหว ให้ระหว่างชั้นของกระดูกสันหลัง สามารถขยับเขยื้อนเคลื่อนที่ได้อย่างยืดหยุ่น ป้องกันกระดูกสันหลังในแต่ละชั้นไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกัน
หมอนรองกระดูกประกอบด้วยของเหลวลักษณะหนืด ได้แก่ น้ำ, คอลลาเจน, โปรตีน และส่วนประกอบอื่น ๆ พันล้อมรอบด้วยเส้นใยอยู่รอบตัว ปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกทับเส้นประสาท มักเกิดขึ้นเมื่อส่วนหมอนรองกระดูกมีปัญหา เส้นใยที่ล้อมรอบเกิดฉีกขาด ส่งผลให้ของเหลวในหมอนรองกระดูกไหลหลั่งออกมากดทับ หรือเบียดเส้นประสาทที่อยู่ในบริเวณนั้น ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการปวดตามร่างกายตามมา

สัญญาณเตือนอาการกระดูกทับเส้นประสาท สังเกตแล้วต้องพบแพทย์

ในปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเป็นจำนวน 1.3 % ของประชากรคนไทยในทุก ๆ ปี แม้อาการจากหมอนรองกระดูกเสื่อม มักมีสาเหตุมาจากการใช้งานร่างกายมาเป็นระยะเวลานาน พบในผู้ป่วยที่มีอายุมาก แต่อาการกระดูกทับเส้นประสาทนั้นพบได้ในคนทุกเพศทุกวัย เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบหักโหม ใช้ส่วนหลังผิดท่า ทั้งในการนั่ง ยืน และก้มยกของหนักอย่างไม่ถูกวิธี การทำงานนั่งอยู่กับโต๊ะเป็นเวลานานในท่าที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย ทำให้กล้ามเนื้อรอบกระดูกสันหลังไม่แข็งแรง ผู้มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มาก ๆ หรือผู้ประสบอุบัติเหตุที่ได้รับการกระทบต่อกระดูกสันหลัง หรือกระดูกที่คอ ตลอดจนการไอหรือจามแรง ๆ ที่สามารถไปเพิ่มแรงดันอย่างฉับพลันในหมอนรองกระดูกให้ฉีกขาดได้

อาการปวดตามร่างกายแบบไหนเสี่ยงโรคกระดูกทับเส้นประสาท

  • อาการปวดสะโพกร้าวลงขา อาจเกิดขึ้นกับขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือเป็นทั้งสองข้างก็ได้ ผู้ป่วยจะรู้สึกปวดร้าวบริเวณก้น หรือด้านหลังต้นขา ลงไปจนถึงบริเวณน่อง โดยจะเริ่มแสดงอาการปวดร้าวรุนแรงมากขึ้นเมื่อต้องยกของหนัก ยืน หรือนั่งนานๆ
  • อาการอ่อนแรงที่ขา และอาจมีอาการชาที่บริเวณปลายเท้าร่วมด้วย วิธีสังเกตว่าขาของคุณมีความอ่อนแรงอย่างผิดปกติหรือไม่ ให้ลองกระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้ หรือขยับนิ้วโป้งเท้างอขึ้นค้างไว้ หากสามารถทำได้ยากในข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง คุณมีอาการขาอ่อนแรงที่ควรเข้าพบแพทย์ เพื่อได้รับการวินิจฉัยในอาการผิดปกตินี้
  • อาการปวดเสียว เมื่อไอหรือจาม ในขณะที่ไอ จาม หรือเบ่งจาม ผู้ป่วยอาจรู้สึกปวดเสียวบริเวณสะโพก หรือปวดแสบร้อนที่คอได้ เนื่องจากอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสามารถเกิดขึ้นที่บริเวณคอได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งมักปวดบริเวณสะบัก ร้าวบริเวณไหล่ ลงลึกไปจนถึงแขนและมือ เมื่อไอหรือจามจะรู้สึกปวดสะบักมากกว่าเดิม
  • อาการแทรกซ้อนอื่นๆ หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงจะพบปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่าย ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้ น้ำหนักลดลงอย่างผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ คลื่นไส้อาเจียน

หากคุณพบว่าอาการปวดที่กำลังเป็นอยู่ มีสัญญาณคล้ายกับอาการกระดูกทับเส้นประสาท และอาการปวดเหล่านั้นส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ควรรีบเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรค โดยไม่ต้องรอให้เกิดอาการปวดเฉียบพลันอย่างรุนแรง จนไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เอง หรืออาจนำไปสู่อุบัติเหตุพลาดหกล้มได้

หลายคนที่มีอาการกระดูกทับเส้นประสาท เกิดความกังวลใจว่าจะเป็นอัมพฤตอัมพาตอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไป เพราะอาการกระดูกทับเส้นประสาทจะไม่ทำให้เกิดโรครุนแรงแบบเฉียบพลัน หากวินิจฉัยแล้วต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการกระดูกทับเส้นประสาท ในปัจจุบันมีนวัตกรรมการผ่าตัดผ่านกล้องเอนโดสโคป (Endoscope) ทางเลือกใหม่ในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ซึ่งผู้ป่วยจะมีแผลจากการผ่าตัดความยาวเพียง 1 เซนติเมตรเท่านั้น ความเสียหายต่อเนื้อเยื่อน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดในสมัยก่อน อีกทั้งหลังผ่าตัดผู้ป่วยยังมีอาการปวดน้อยกว่าวิธีผ่าตัดแบบอื่น ๆ ฟื้นตัวได้อย่างเร็วภายใน 1 วันเท่านั้น

Premium Spine Center of Endoscopic Spine Surgery
ศูนย์ส่องกล้องกระดูกสันหลังหมอโชคอนันต์
ศูนย์ที่ตรวจรักษาและผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคปจากผู้ป่วยที่มีสาเหตุมาจากโรคกระดูกสันหลัง เช่น กระดูกทับเส้นประสาท หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท หมอนรองกระดูกอักเสบ กระดูกคอทับเส้นประสาท หมอนรองกระดูกเสื่อม หรือ มีอาการชาที่แขน, ขา, ปวดเอว, ปวดหลัง, คอ, หัวไหล่

นอกจากนี้ยังตรวจรักษาโรคกระดูกและข้อ โดยทุกขั้นตอนในการดูแลรักษาจะได้รับการดูแลจากคุณหมอโชคอนันต์ ซึ่งเป็นศัลยแพทย์กระดูกสันหลังที่มีความเชี่ยวชาญในการส่องกล้องกระดูกสันหลังเพื่อทำการผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลังโดยเฉพาะ โดยคุณหมอโชคอนันต์ได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการรับรองถึงความเชี่ยวชาญและชำนาญในการผ่าตัดกระดูกสันหลังโดยเฉพาะ เช่น วุฒิบัตรการผ่าตัดกระดูกสันหลังแพทย์สภายุโรป, วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลังโรงพยาบาลวิถี เป็นต้น นอกจากความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วศูนย์ส่องกล้องกระดูกสันหลังหมอโชคอนันต์ยังใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการผ่าตัด จึงมีความแม่นยำสูง มีความเสี่ยงต่ำ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วมากยิ่งขึ้น

 

Website : https://premiumspine.com
Facebook : https://www.facebook.com/EndoscopeSpineSurgery
โทร: 089 468 5231, 081 099 9700, 089 468 5231
อีเมล์: allanorthopeadist@gmail.com
Line ID:  @602cvchw


เวลาทำการวันจันทร์-พฤหัส 17:00-19:00 น.  (หยุดทุกวันศุกร์)
วันเสาร์: 09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์: 09.00 - 16.00 น.

เวลาทำการ

วันจันทร์: 17.00 - 19:00
วันอังคาร: 17.00 - 19:00
วันพุธ: 17.00 - 19:00
วันพฤหัสบดี: 17.00 - 19:00
วันศุกร์: 17.00 - 19:00
วันเสาร์: 09.00 - 13.00
วันอาทิตย์: 09.00 - 17.00

GOOGLE MAP

Facebook Fanpage

Contact Us

คลินิกหมอโชคอนันต์ ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง

089 468 5231,081 099 9700, 089 468 5231

allanorthopeadist@gmail.com

@602cvchw

184/3ถนนรัถการเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ 90110