Loading...
Loading...
Loading...
เวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ : 17.00 - 19.00น, วันเสาร์ 09.00-13.00น. / วันอาทิตย์ 09.00-17.00

ผ่าตัดส่องกล้องทางเลือกใหม่ของการรักษาอาการกระดูกทับเส้น หมอนรองกระดูกเสื่อม

การรักษาอาการกระดูกทับเส้นด้วยการผ่าตัดส่องกล้องช่วยลดทุกความเจ็บปวดและลดทุกความเสี่ยงให้กับผู้ป่วยที่ผ่าตัดทำให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วยิ่งขึ้น

ผ่าตัดส่องกล้องทางเลือกใหม่ของการรักษาอาการกระดูกทับเส้น

รักษาอาการกระดูกทับเส้นด้วยการผ่าตัดส่องกล้องลดทุกอาการปวด ช่วยฟื้นตัวเร็ว

หากใครมีอาการปวดหลังช่วงเอวต่อกับสะโพกร่วมกับอาการปวดร้าวลงมาที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือบางครั้งมีอาการชาหรือมีอาการอ่อนแรงของขาหรือปลายเท้าร่วมด้วย สามารถสันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่าเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือบางครั้งเรียกสั้น ๆ ว่า กระดูกทับเส้น โรคกระดูกทับเส้นประสาทมักเกิดกับผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-50 ปี ซึ่งสาเหตุของโรคนี้เกิดจากการทำงานที่ต้องยกของหนัก, การนั่งทำงานนาน ๆ ที่ผิดกับสรีระร่างกาย, คนที่มีน้ำหนักตัวมาก, การบิดตัวหรือก้มหลังอย่างกะทันหันและรุนแรง และคนที่สูบบุหรี่ ซึ่งโรคกระดูกทับเส้นประสาทเกิดจากการแตกปลิ้นออกมาของแกนกลางหมอนรองกระดูกจนกดเบียดเส้นประสาท ซึ่งจริง ๆ แล้วหมอนรองกระดูกเป็นอวัยวะที่อยู่ในแต่ละชั้นของกระดูกสันหลัง ซึ่งทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักของร่างกายและทำให้การเคลื่อนไหวมีความยืดหยุ่น ดังนั้นการที่มีน้ำหนักมาก, การเคลื่อนไหวที่ผิดสรีระ การเคลื่อนไหวที่รุนแรงและรวดเร็ว จึงมีผลเป็นอย่างมากต่อหมอนรองกระดูก

โรคกระดูกทับเส้นประสาทหากเป็นแล้วมักมีอาการเรื้อรังเนื่องจากหมอนรองกระดูกมีการซ่อมแซมตัวเองที่น้อยหากได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเป็นอวัยวะที่ไม่มีเลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงโดยตรงเพื่อแลกเปลี่ยนสารอาหาร ออกซิเจน และของเหลว แต่ใช้แรงดันของกระดูกที่กดมาที่ตัวหมอนรองกระดูกขณะที่เราเคลื่อนไหวร่างกายในการแลกเปลี่ยนสารอาหารระหว่างกันจึงทำให้หมอนรองกระดูกมีการซ่อแซมตัวเองได้ไม่ดีนักหากมีการบาดเจ็บ ซึ่งหากป่วยเป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาทจะมีวิธีการรักษาด้วยกัน 3 วิธี คือ

  1. รักษาด้วยการใช้ยาและฉีดยา สำหรับผู้ป่วยที่ยังมีอาการปวดไม่มากใช้ยารักษาตามอาการของโรค เช่น ยาแก้ปวด, ยาลดการอักเสบ, ยาคลายกล้ามเนื้อ ในส่วนการฉีดยาเพื่อระงับการปวดลดการอักเสบ ผู้ป่วยต้องเข้าเครื่อง MRI เพื่อหาตำแหน่งในการฉีดยาในการรักษากระดูกทับเส้นประสาทเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องมากที่สุด
  2. รักษาด้วยการกายภาพบำบัด เช่น การนวด, การอัลตราซาวด์ หรือการช็อกเวฟเพื่อคลายกล้ามเนื้อลดอาการเจ็บปวด
  3. การรักษาด้วยการผ่าตัด เป็นวิธีสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดมาก มีอาการของโรคเรื้อรังโดยที่รักษาทั้งสองวิธีข้างต้นแล้วไม่ได้ผล ซึ่งวิธีการผ่าตัดในโรคกระดูกทับเส้นประสาทจะเป็นการผ่าตัดแบบเปิดที่จะเปิดแผลบริเวณที่เกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ซึ่งจะมีขนาดของแผลผ่าตัดที่กว้างประมาณ 7-8 เซนติเมตร ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บที่แผลมากและใช้เวลาในการพักฟื้นนาน แต่ก็ช่วยให้ผู้ป่วยทุเลาการเจ็บปวดหรือรักษาโรคให้หายขาดได้

แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องวงการการแพทย์เองก็มีการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้สามารถทำการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น การผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็มีการพัฒนารูปแบบของการผ่าตัดด้วยเช่นกันเพื่อลดความเจ็บปวดและอันตรายที่เกิดจากการผ่าตัด โดยใช้กล้องเป็นอุปกรณ์ช่วยในการผ่าตัดทำให้การผ่าตัดมีความเสี่ยงลดน้อยลงและผู้ป่วยมีการฟื้นตัวจากการผ่าตัดเร็วมากยิ่งขึ้น

รักษากระดูกทับเส้นด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องที่ช่วยลดทุกความเสี่ยง

การรักษากระดูกทับเส้นหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องเป็นการรักษาที่ช่วยลดความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดเนื่องจากแผลมีขนาดเล็ก ลดความเสี่ยงที่จะทำความเสียหายต่ออวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงในการผ่าตัด และช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูได้เร็วขึ้น การรักษากระดูกทับเส้นด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องมีด้วยกันอยู่ 2 วิธี คือ

  1. การผ่าตัดผ่านกล้องจุลทรรศน์ (Microscopic Discectomy) เป็นการผ่าตัดด้วยกล้องที่มีกำลังขยายมากกว่า 20-100 เท่า ช่วยให้ศัลยแพทย์มองเห็นรายละเอียดของเส้นประสาทได้อย่างชัดเจนและยังมีการใช้เครื่องมือติดตามการทำงานของเส้นประสาทขณะทำการผ่าตัดเพื่อคอยเตือนเมื่อศัลยแพทย์แตะโดนเส้นประสาทช่วยป้องกันการบาดเจ็บของเส้นประสาทได้อีกด้วย ซึ่งการผ่าตัดผ่านกล้องจุลทรรศน์จะทำให้มีแผลขนาดเล็กเพียง 2-3 เซนติเมตรเท่านั้น มีเลือดออกน้อย และฟื้นตัวได้ไวทำให้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วยิ่งขึ้น
  2. การผ่าตัดผ่านกล้อง Endoscope (Endoscopic Discectomy) เป็นการใช้กล้อง Endoscope ช่วยในการผ่าตัด ซึ่งกล้อง Endoscope จะมีลักษณะที่เป็นท่อขนาดเล็กมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.9 มิลลิเมตร มีเลนส์ติดอยู่ที่ปลายท่อซึ่งมีใยแก้วนำแสงเพื่อช่วยในการมองเห็นทำให้มองเห็นได้ชัดเจน แม่นยำ ทำหน้าที่เสมือนเป็นดวงตาของศัลยแพทย์ นอกจากนั้นปลายเลนส์ยังมีลักษณะเป็นมุมเอียงเล็กน้อย เพื่อช่วยให้มองเห็นอวัยวะที่อยู่รอบ ๆ ได้ทำให้ลดปัญหาการเลาะกล้ามเนื้อส่วนที่ดีออกไปและลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อข้างเคียงได้ ซึ่งเวลาที่ใช้ในการผ่าตัดเวลาใช้เวลาประมาณ 30-45 นาทีเท่านั้นโดยที่ผู้ป่วยสามารถเดินได้ทันทีหลังการผ่าตัด การรักษากระดูกทับเส้นหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง Endoscrope จะมีขนาดแผลแค่เพียง 8 มิลลิเมตรซึ่งมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับการผ่าตัดผ่านกล้องจุลทรรศ์ ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการปวดหลังการผ่าตัดน้อยและฟื้นตัวได้เร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดจากการติดเชื้อได้อีกด้วย

การรักษากระดูกทับเส้นประสาทด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องเป็นการรักษาที่ถือได้ว่ามีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากในปัจจุบันที่ช่วยทุเลาหรือรักษากระดูกทับเส้นให้หายไปได้ แต่การผ่าตัดโดยใช้กล้องต้องทำโดยศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการใช้กล้องสำหรับการผ่าตัด เพราะก็มีโอกาสทำให้เนื้อเยื่อด้านข้างได้รับความเสียหายหรือติดเชื้อได้จากความไม่ชำนาญในการใช้เครื่องมือ อีกทั้งการผ่าตัดต้องเป็นการรักษาวิธีสุดท้ายสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกทับเส้นการวินิจฉัยของแพทย์จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างมากต่อการรักษากระดูกทับเส้นหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ดังนั้นแพทย์ที่ทำการรักษาต้องมีความชำนาญในการวินิจฉัยและความเชี่ยวชาญในการใช้กล้องในการผ่าตัดจึงจะช่วยรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Premium Spine Center of Endoscopic Spine Surgery
ศูนย์ส่องกล้องกระดูกสันหลังหมอโชคอนันต์
ศูนย์ที่ตรวจรักษาและผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคปจากผู้ป่วยที่มีสาเหตุมาจากโรคกระดูกสันหลัง เช่น กระดูกทับเส้นประสาท หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท หมอนรองกระดูกอักเสบ กระดูกคอทับเส้นประสาท หมอนรองกระดูกเสื่อม หรือ มีอาการชาที่แขน, ขา, ปวดเอว, ปวดหลัง, คอ, หัวไหล่ นอกจากนี้ยังตรวจรักษาโรคกระดูกและข้อ โดยทุกขั้นตอนในการดูแลรักษาจะได้รับการดูแลจากคุณหมอโชคอนันต์ ซึ่งเป็นศัลยแพทย์กระดูกสันหลังที่มีความเชี่ยวชาญในการส่องกล้องกระดูกสันหลังเพื่อทำการผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลังโดยเฉพาะ โดยคุณหมอโชคอนันต์ได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการรับรองถึงความเชี่ยวชาญและชำนาญในการผ่าตัดกระดูกสันหลังโดยเฉพาะ เช่น วุฒิบัตรการผ่าตัดกระดูกสันหลังแพทย์สภายุโรป, วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลังโรงพยาบาลวิถี เป็นต้น นอกจากความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วศูนย์ส่องกล้องกระดูกสันหลังหมอโชคอนันต์ยังใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการผ่าตัด จึงมีความแม่นยำสูง มีความเสี่ยงต่ำ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วมากยิ่งขึ้น

หากมีความต้องการรักษาหรือต้องการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง ติดต่อ
คลินิกหมอโชคอนันต์ ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง คลินิกหมอกระดูก หาดใหญ่ 

Website : https://premiumspine.com
Facebook : https://www.facebook.com/EndoscopeSpineSurgery
โทร: 089 468 5231, 081 099 9700, 089 468 5231
อีเมล์: allanorthopeadist@gmail.com
Line ID:  @602cvchw


เวลาทำการวันจันทร์-พฤหัส 17:00-19:00 น.  (หยุดทุกวันศุกร์)
วันเสาร์: 09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์: 09.00 - 16.00 น.

เวลาทำการ

วันจันทร์: 17.00 - 19:00
วันอังคาร: 17.00 - 19:00
วันพุธ: 17.00 - 19:00
วันพฤหัสบดี: 17.00 - 19:00
วันศุกร์: 17.00 - 19:00
วันเสาร์: 09.00 - 13.00
วันอาทิตย์: 09.00 - 17.00

GOOGLE MAP

Facebook Fanpage

Contact Us

คลินิกหมอโชคอนันต์ ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง

089 468 5231,081 099 9700, 089 468 5231

allanorthopeadist@gmail.com

@602cvchw

184/3ถนนรัถการเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ 90110